L  Theorie

Theorielessen worden elke maandagavond om 19.30 uur gegeven bij Verkeersschool Ebbers aan de Lidwinaweg 4 in Zenderen.

Men moet minimaal 17 jaar zijn om het examen voor het theoriecertificaat B te kunnen afleggen. Uiteraard kan men al starten met theorielessen een aantal maanden voordat men 17 jaar wordt.

Het theoriecertificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en moet voor het praktijkexamen aan de examinator worden getoond.

 L  Praktijk

Door een speciaal ontworpen opleidingsprogramma wordt u via een stappenplan opgeleid. Dit stappenplan sluit naadloos aan bij het CBR praktijkexamen.

Het examen wordt door een examinator van het CBR afgenomen. Bij dit examen moet de kandidaat zich bij de examinator legitimeren en zijn theoriecertificaat tonen. Tijdens het examen zal de examinator kijken of de verkeersregels correct worden toegepast, of het verkeersinzicht juist is en of het kijkgedrag goed is. 

Tijdens het examen rijdt de kandidaat binnen en buiten de bebouwde kom en moet hij/zij ook nog twee bijzondere manoeuvres uitvoeren.